Autor: Michał Wojtas

Notatki fotograficzne

Czy fotografia zmieniła nasz sposób widzenia

Zdjęcia często przywołuje się na pomoc w budowaniu zrozumienia i tolerancji. W żargonie humanistów mówi się, że największym powołaniem fotografii jest objaśnianie człowieka człowiekowi. Zdjęcia bynajmniej nie objaśniają – one potwierdzają.

Fotografowanie w dzisiejszych czasach jest swoistym rytuałem społecznym, zjawiskiem powszechnym. Aparat fotograficzny stał się narzędziem ogólnodostępnym. Jest obecny w wielu momentach naszego życia. Dzięki niemu posiadamy wyimaginowaną władzę nad czasem oraz przestrzenią, mamy kontrolę nad sytuacją.

Fotografia w naukach społecznych

Fotografia może być wykorzystywana jako metoda badawcza – sposób poznawania rzeczywistości, forma zapisu o kulturze, jako przedmiot albo materia badań (odczytywanie zapisu kultury). Także jako medium – środek wyrazu.

Nic dziwnego, że dynamiczne zmiany zachodzące w społeczeństwach późnonowoczesnych, objawiające się między innymi wzrostem znaczenia kultury obrazu, a także wizualne aspekty życia społecznego oraz związane z nimi reguły postrzegania i pokazywania, przyciągnęły uwagę badaczy i stały się jednymi z głównych tematów nauk społecznych już pod koniec XIX wieku.

Płeć a role społeczne we współczesnym świecie

W społeczeństwach nowoczesnych ujawnił się oraz zyskał na znaczeniu podział społeczny, którego podstawą jest różnica płci. Dyskryminacja jednej płci jest charakterystyczna dla większości społeczeństw ludzkich, jednak zmiany, jakie zaszły w ostatnich dziesięcioleciach w krajach zachodnich, przyczyniły się do wzrostu świadomości w tej sprawie. Dostrzeżono, że istnienie pozycji przypisanych związanych z płcią jest sprzeczne z panującym w tych społeczeństwach ideałem merytokracji.