Piętno społeczne – od dewiantów do normalsów

Od początku życia odczuwamy potrzebę zachowania indywidualnej tożsamości. Funkcjonowanie w społeczeństwie jednak wymaga od nas pewnego kompromisu. Własną niepowtarzalność, osobistą definicję tego, kim jesteśmy, musimy pogodzić z tożsamością społeczną, oczekiwaniami grupy, do której należymy bądź chcemy przynależeć.

Fotografia społeczna w walce z homofobią

Wśród osób zajmujących się fotografią reportażową i humanistyczną często można zauważyć zainteresowanie losami jednostek nietypowych, wyróżniających się bądź wykluczonych – związanych z pewnym tabu. Jedną z takich grup są z pewnością osoby homoseksualne, które nawet we współczesnym świecie ciągle spotykają się z przejawami niesprawiedliwości, niezrozumienia i agresji.

Fotografia rodzinna

Fotografia osobista narodziła się na przełomie XIX i XX wieku, stopniowo stając się praktyką wielu rodzin. Z myślą o przyszłości i wspominaniu, swoje doświadczenia chcemy zachowywać w postaci obrazkowej. 

Fotografujemy uroczystości i wydarzenia towarzyskie, wspólne wyjazdy, warte zapamiętania momenty życia codziennego. Rejestrujemy upływ czasu – chwilę narodzin i śmierci, kolejne urodziny. W fotografii rodzinnej często pomijamy tematy tabu i rzeczy przyziemne, a postaci przedstawiamy zgodnie z przypisanymi im rolami społecznymi.