O czym mówią napisy na murach

Napisy i szablony są formami graffiti funkcjonującymi w przestrzeni publicznej. Ukazują to, co ważne w życiu społecznym, obrazują nastrój, jaki panuje w danym mieście.

Często komunikują treści istotne dla ich twórców. Możemy natrafić na osobiste wyznania, zachęty do podejmowania aktywności, krytykę i wulgaryzmy, a także uliczną poezję.

Co ciekawe, graffiti writing nie jest czymś nowym. Napisy intensywnie pojawiały się na ulicach w czasie rozbiorów, II wojny światowej czy schyłkowego okresu PRL-u. Umożliwiały komunikację masową, obejście aparatu cenzury.

Z encyklopedii staropolskiej autorstwa Zygmunta Glogera dowiadujemy się, że:

(…) Miano zwyczaj w Polsce umieszczać niekiedy na bramach, dworach, drzwiach, belkach i tym podobnych miejscach napisy jako maksymy moralne, wyznanie swoich przekonań, dewizy itp. Zdaje się, że najstarszy z takich napisów polskich, bo z datą 1544 „Gdy Pan Bóg s namy wszitko miecz będziemy” (Gdy Pan Bóg z nami, wszystko mieć będziemy) znalazł prof. Wł. Łuszczkiewicz na tablicy erekcyjnej dworu jeżowskiego na podgórzu karpackiem.

Ale warto również wspomnieć o czasach starożytnych. Izabela Paluch w swoim eseju Na szarym murze domu wspomina, że:

(…) w starożytnej Grecji ten rodzaj wizualnej komunikacji, kojarzonej zwykle ze spontaniczną ekspresją poglądów, pojawił się po raz pierwszy jako świadome zastosowane medium propagandy. Podczas powstania jońskiego w V wieku p.n.e. z polecenie Temistoklesa wyryto przy źródłach wody pitnej wezwania do żołnierzy przeciwnika, nakłaniające do złożenia broni.

Spacerując po mieście, warto zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju napisy. Szukać ich w bramach, w przejściach podziemnych czy na klatkach schodowych. Ich znaczną część możemy potraktować jako zapis historii danego miejsca, teksty pobudzające estetycznie i znaczeniowo, a nie wyłącznie jako niepotrzebne akty wandalizmu.

Więcej zdjęć napisów na murach znajdziesz na moim Instagramie – Notatki fotograficzne

Poznań Jedni żyją drudzy patrzą razem możemy wszystko
Jedni żyją, drudzy patrzą. Razem możemy wszystko! (Poznań)
Warszawa Napis na murze Kazik Staszewski Kult Głupia duma narodowa i kompleksy od stuleci
Głupia duma narodowa i kompleksy od stuleci (Warszawa)
Katowice Szczyt klimatyczny ONZ Globalna bomba demograficzna
Szczyt klimatyczny ONZ! Alarm! Katowice 2018! Globalna bomba demograficzna. 7,5 mld ludzi – co roku 100 mln więcej. (Katowice)
Katowice Tuwim Umrę ci kiedyś oczy mi zamkniesz i wtedy swoje smutne zdziwione bardzo otworzysz
Umrę ci kiedyś. Oczy mi zamkniesz i wtedy swoje smutne, zdziwione bardzo otworzysz. (Katowice)
Warszawa Ziemniaki zostaw mięso zjedz
Ziemniaki zostaw, mięso zjedz (Warszawa)
Berlin When you start treating people like people they become people
When you start treating people like people, they become people. (Berlin)
Warszawa Racism is a pandemic
Racism is a pandemic (Warszawa)
Łódź Bałuty Jesteśmy tu razem czy każdy osobno
Jesteśmy tu razem czy każdy osobno? (Łódź)