Opuszczony szpital Bethanien we Wrocławiu

Kompleks budynków szpitalnych przy ulicy Traugutta we Wrocławiu powstał w latach 1852–1916, kiedy to sprowadził się tu dom macierzysty zgromadzenia Bethanien. Z dziesięciu obiektów wchodzących w jego skład do naszych czasów przetrwało aż dziewięć. Bez wątpienia jest to jeden z najciekawszych zabytków architektury szpitalnej na terenie naszego kraju.

Szpital został założony przez kobiety – siostry zakonne – i prowadzony był przez nie aż do 1945 roku. Pomoc mogły znaleźć tu wszystkie osoby, niezależnie od wyznania. Następnie kompleks przejął IV Okręgowy Szpital Wojskowy, a niektóre budynki zostały rozebrane lub częściowo przebudowane. Dokonano również znacznej modernizacji wnętrz, a na mocy postanowienia wojewody nadano mu imię Tadeusza Marciniaka.

Klatka schodowa w opuszczonym szpitalu Bethanien we Wrocławiu
Korytarze opuszczonego szpitala we Wrocławiu przy ulicy Traugutta

Od kilku lat jego sale stoją puste, a oddziały ratunkowe nie przyjmują nowych chorych. W 2018 roku cztery budynki dawnego szpitala ewangelickiego zostały wpisane do rejestru zabytków, a cały teren objęto ochroną konserwatorską – jako część zespołu urbanistycznego Przedmieścia Oławskiego.

Sama dzielnica zachwyca różnorodnością zabudowy. Okolice ulicy Traugutta stanowiły kiedyś tereny wypoczynkowe biskupów wrocławskich. Następnie zostały przekształcone w pierwsze przemysłowe centrum Wrocławia. W podwórkach czynszowych kamienic schowane były liczne składy towarowe oraz małe zakłady przemysłowe.

Przedmieście Oławskie przetrwało oblężenie Wrocławia podczas II wojny światowej. Po 1945 roku zostało szybko zasiedlone. Wtedy też zaczęły się jego problemy. Okolicę upodobały sobie bandy szabrowników, spotkać można było tutaj pracownice seksualne, a kamienice zamieszkiwane były przez lumpenproletariat. Zła sława zaowocowała nadaniem mu w latach osiemdziesiątych nazwy Trójkąta Bermudzkiego.

Urbex w opuszczonym szpitalu we Wrocławiu
Dawny opuszczony szpital we Wrocławiu

Przegląd Sztuki SURVIVAL

Przestrzeń została udostępniona w ramach tegorocznego Przeglądu Sztuki SURVIVAL, który od lat odbywa się poza tradycyjnymi instytucjami wystawienniczymi. Poprzednie edycje zostały zorganizowane między innymi w zabytkowych budynkach dawnej miejskiej łaźni przy placu Teatralnym, schronie przeciwlotniczym przy placu Strzegomskim, kotłowni Państwowej Fabryki Wagonów Pafawag, na Dworcu Głównym.

Zaprezentowane instalacje artystyczne, w ramach edycji PIGUŁY, odnosiły się do kryzysu zdrowia psychicznego. Temat został podjęty ze względu na wzrost liczby osób przyjmujących substancje psychoaktywne. To efekt wielu czynników, między innymi zmian społeczno-politycznych oraz przemian technologicznych i systemowych.

Zaczynasz się dusić, budzisz się, wyrównujesz oddech, popijasz, zasypiasz, zamykasz usta, dusisz się
Przegląd sztuki SURVIVAL w opuszczonym szpitalu Bethanien we Wrocławiu
Wewnątrzsterowność jest metodą przetrwania równie ważną jak wzajemna pomoc

Źródła: (1) survival.art.pl, (2) szpital-marciniak.wroclaw.pl