Opuszczony szpital Bethanien we Wrocławiu

Kompleks budynków szpitalnych przy ulicy Traugutta we Wrocławiu powstał w latach 1852–1916, kiedy to sprowadził się tu dom macierzysty zgromadzenia Bethanien. Bez wątpienia jest to jeden z najciekawszych zabytków architektury szpitalnej na terenie naszego kraju. Z dziesięciu obiektów wchodzących w jego skład do naszych czasów przetrwało aż dziewięć.

Szpital został założony przez kobiety – siostry zakonne – i prowadzony był przez nie aż do 1945 roku. Pomoc mogły znaleźć tu wszystkie osoby, niezależnie od wyznania. Następnie kompleks przejął IV Okręgowy Szpital Wojskowy, a niektóre budynki zostały rozebrane lub częściowo przebudowane. Dokonano również znacznej modernizacji wnętrz, a na mocy postanowienia wojewody nadano mu imię Tadeusza Marciniaka.

Klatka schodowa w opuszczonym szpitalu Bethanien we Wrocławiu
Korytarze opuszczonego szpitala we Wrocławiu przy ulicy Traugutta

Od kilku lat jego sale stoją puste, a szpitalne oddziały ratunkowe nie przyjmują nowych chorych. W 2018 roku cztery budynki dawnego szpitala ewangelickiego zostały wpisane do rejestru zabytków, a cały teren został objęty ochroną konserwatorską – jako część zespołu urbanistycznego Przedmieścia Oławskiego.

Sama dzielnica zachwyca różnorodnością zabudowy. Okolice ulicy Traugutta stanowiły kiedyś tereny wypoczynkowe biskupów wrocławskich, a następnie zostały przekształcone w pierwsze przemysłowe centrum Wrocławia. W podwórkach czynszowych kamienic schowane były liczne składy towarowe oraz małe zakłady przemysłowe.

Przedmieście Oławskie przetrwało oblężenie Wrocławia podczas II wojny światowej. Po 1945 roku zostało szybko zasiedlone i wtedy zaczęły się jego problemy. Okolicę upodobały sobie bandy szabrowników, spotkać można było tutaj pracownice seksualne, a kamienice zamieszkiwane były przez lumpenproletariat. Zła sława zaowocowała nadaniem mu w latach osiemdziesiątych nazwy Trójkąta Bermudzkiego.

Urbex w opuszczonym szpitalu we Wrocławiu
Dawny opuszczony szpital we Wrocławiu

Przeglądu Sztuki SURVIVAL

Przestrzeń została udostępniona w ramach tegorocznego Przeglądu Sztuki SURVIVAL, który od lat odbywa się poza tradycyjnymi instytucjami wystawienniczymi. Poprzednie edycje zostały zorganizowane między innymi w zabytkowych budynkach dawnej miejskiej łaźni przy placu Teatralnym, schronie przeciwlotniczym przy placu Strzegomskim, kotłowni Państwowej Fabryki Wagonów Pafawag, na Dworcu Głównym.

Zaprezentowane instalacje artystyczne, w ramach edycji PIGUŁY, odnosiły się do kryzysu zdrowia psychicznego. Temat zostały podjęty ze względu na wzrost liczby osób przyjmujących substancje psychoaktywne. To efekt wielu czynników, między innymi zmian społeczno-politycznych oraz przemian technologicznych i systemowych, a także relacji rodziców z dzieckiem, których ograniczenie może prowadzić do zachowań autodestrukcyjnych.

Zaczynasz się dusić, budzisz się, wyrównujesz oddech, popijasz, zasypiasz, zamykasz usta, dusisz się
Przegląd sztuki SURVIVAL w opuszczonym szpitalu Bethanien we Wrocławiu
Wewnątrzsterowność jest metodą przetrwania równie ważną jak wzajemna pomoc

Źródła: (1) survival.art.pl, (2) szpital-marciniak.wroclaw.pl